Zdobywaj wiedzę. Rozwijaj wiarę.

Według św. Tomasza z Akwinu, wiara i wiedza to dwa różne obszary poznania, które w poszukiwaniach prawdy o świecie uzupełniają się wzajemnie. Dlatego hasłem przewodnim Dominikańskiej Szkoły Teologii w Katowicach jest: „Zdobywaj wiedzę. Rozwijaj wiarę.”

Oprócz tradycyjnych już wykładów proponujemy:
– katechezy teologiczne,
– warsztaty muzyczne,
– konferencje i warsztaty z zakresu psychologii.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń znajdują się w odpowiednich zakładkach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dominikańska Szkoła Teologii

Dominikańska Szkoła Teologii jest inicjatywą katowickiego Klasztoru Dominikanów, skierowaną do osób dorosłych. Powstała ona z myślą o wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej i jeszcze lepiej rozumieć swoją wiarę.

Katechezy

Katechezy, które proponujemy, są skierowane do dorosłych. Mają za zadanie pomóc w lepszemu zrozumieniu tajemnic wiary. Siłą rzeczy poruszać będą różnorakie wątki teologiczne z jednoczesną zachętą do praktykowania wiary w codziennym życiu.

Psychologia

W ramach cyklu spotkań będziemy poruszać tematy na styku dwóch obszarów: duchowości i psychologii.

Spotkania z zaproszonymi gośćmi pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia związane z psychiką człowieka, a także spojrzeć na nie w kontekście chrześcijańskiego życia.

Warsztaty psychoedukacyjne będą z kolei szansą na spotkanie… z samym sobą – czyli pogłębienie, w bezpiecznej atmosferze, wiedzy na temat własnego świata myśli i uczuć.

Muzyka

Liturgia (z j. gr.) rozumiana była jako służba pełniona przez lud lub na rzecz ludu. Mając na uwadze jej pierwotne znaczenie chcemy zaprosić na cykl warsztatów, podczas których zmierzymy się w teorii i praktyce z tematem muzyki w liturgii. Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć między innymi na pytanie czym jest schola i dlaczego każdy może śpiewać.